HRDLIČKA REALITY
REALITNÍ KANCELÁŘ | REALITY A NEMOVITOSTI JIŽNÍ ČECHY A ZÁPADNÍ ČECHY
facebook
home > Aktuality > Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

Změna v platbě daně  z nabytí nemovitých věcí po 1. listopadu 2016   ...............

U převodů nemovitostí uskutečněných po 1. listopadu 2016 jsou změny v platbě daně při prodeji nemovitosti, kdy se nabyvatel stane výlučným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Doposud byl poplatníkem převodce (tedy prodávající).

Od 1. listopadu 2016 dojde rovněž ke zrušení ručení druhé smluvní strany za zaplacení této daně. S účinností novely bude za daň odpovídat pouze nabyvatel a bude podávat i daňové přiznání. Převodce nemovitosti nebude ručitelem. Nabyvatel nemovité věci jako poplatník bude mít povinnost zpracovat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, včetně případného obstarání znaleckého posudku, zaplatit daň.

Kupující budou muset při koupi nemovitosti počítat s tím, že budou potřebovat ještě finanční částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí zůstává stejná ve výši 4% . Nadále platí, že základem daně nemusí být kupní cena, ale porovnává se se směrnou hodnotou nebo s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Daň se platí vždy z té vyšší hodnoty.

V rámci našich služeb je i vyplnění a podaní daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Též uhradíme daně příslušnému  finančnímu úřadu, pokud poplatník daně ponechá zálohu na daň v úschově RK.